Sürdürülebilir Kozmetik Ne Demektir?

Sürdürülebilirlik, “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama gücünü tehlikeye atmadan günümüz kuşağının ihtiyaçlarının karşılanmasıdır” (Brundtland). Bir diğer değişle, gelecekte ki insanların ihtiyaçları için en az bugün ki insanların ihtiyaçları kadar endişelenmek.

Üçlü Sorumluluk


Küresel ısınma ve artan çevre kirliliği doğal kaynakların hızla tükenmesine ve geleceğin risk altına girmesine yol açmıştır. Devletler düzeyinde bu konuda tedbirler alınmış ve Kyoto protokolu başta olmak üzere bir çok tedbir alınmıştır.

Yeşil Sanayi

Kimya sektöründe genel olarak "üçlü sorumluluk" yaklaşımı ile alınan bu konular sürdürülebilirlik ile bir ekonomik yaklaşıma dönüşmüştür. Üçlü Sorumluluk, insan hayatının, çevrenin ve doğal kaynaklarını korunmasını ve daha iyi koşullarda yaşanabilir bir ortamın varlığını ön planda tutan bir prensiptir. Üçlü sorumluluk, kimya sanayi tesislerinin çevreye, insan sağlığına ve güvenliğe, faaliyetlerinin her aşamada azami ilgi gösterip sorumluluk duyacakları ve performanslarını devamlı yükseltecekleri konusunda verdikleri bir söz, imzaladıkları ciddi bir taahüttür. (Avrupa Kimya Sanayicileri Konseyi)
Sertifikalar
Bu durum ve duyarlılık  "Green Marketing"(Yeşil-Sürdürülebilir Pazarlama) kavramını oluşturmuştur. firmaların bir kısmı duyarlılık göstergesi olarak, bir kısmı maliyet yönetimi açısından "yeşil" ürünler yapmaya başlamıştır. Fakat gelinen noktada bunun da ötesinde alternatif kaynaklar oluşturmak zorunlu hal almış ve sürdürülebilir pazarlama ve sürdürülebilir yaklaşımlar bir zorunluluğa dönüşmüş(dönüşecek)tür.

Kozmetik Endistürisi Nasıl Yeşil Hale Gelir

Kozmetik ürünleri özetle, insan cildi, saç ve tırnakları için kullanılan fakat iyileştirme amacı olmayan(sağlık beyanı) ürünler olarak tanımlayabiliriz. Kozmetik sektöründe çoğunlukla ürün içerikleri üzerinden ürünlerin "yeşil" ürünler olduğu tanımlanmıştır. Sadece bu yönlü tanımlamak oldukça yetersizdir. Sürdürülebilir bir kozmetik ürünü, çevresel atık üretmeyen, insan sağlığına zarar vermeyen, hammadde kaynaklarını kullanırken yerine yenilerini ikame ettirebilen ürünler olarak tanımlayabiliriz.

Eko Etkiler

Bir diğer yanı ise karmaşık ve bir çok bileşenden oluşan formüller yerine daha az bileşenden oluşan, etkili formüller. Yani ihtiyacı karşılayabilen daha az ve etkili bileşenler. Belki de bu yanı ile kozmetik ürünlerde bileşenlerin performanslarını arttıran teknolojik yaklaşımlar sürdürülebilir kozmetik ürünleri kapsayacak bir bakış açısı olabilir. Örneğin lipozomlar, enkamsülasyon yöntemleri gibi bileşenlerin cilt ile etkileşimini daha yüksek noktaya çıkaran yöntemlerin kullanılması daha az girdi ile etkili formüller oluşturabilir. "Sustainability: How the Cosmetics Industry is Greening Up" (Amarjit Sahota) adlı kitap da konu, çevresel etkiler, sosyal sorumluluklar, etik yaklaşımlar, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir ambalajlar, enerji ve atık yönetimi, yeşil formülasyonlar ve içerikler, yeşil standartlar ve sertifikalar, sürdürülebilir pazarlama alt başlıklarında tartışılmış genel olarak.

Natura

Bir çok kozmetik firması bu yönlü yaklaşımlar ile ürünler geliştirmektedir. Bu yönlü ürünlere koydukları etiketler ile tüketiciyi bu konuda bilgilendirmeye çalışıyorlar. "İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) "'nin yayınladığı "Sürdürülebilirlik için - Eco Etiketler" kitabı bu yanı ile güzel bir kaynakçadır. Kozmetik sektötür'ünde kullanılan ecolabel etiketler ile ilgili bilgiyi  ilgili kitaba bu linkten ulaşabilirsiniz. Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği kurulumu sırasında ortaya attığım "Kozmetik Tarımı" kavramı da sürdürülebilir kozmetik için önemli bir yaklaşımdır. Üretilen formüller için yenilenebilir girdiler sağlarken, kullanılan her tarımsal bileşen yerine yenisinin ekilmesi ile kaynak tüketimine yönelik yaklaşım yanı sıra yeni kaynaklar oluşturarak bir model olabilecektir. Iva Natura markası ile piyasaya sürdüğümüz organik sertifikalı kozmetik ürünler de bu konuda örnek gösterilebilir. Laber Kimya olarak Anadolu bitkileri temalı bu ürünler ile her yöre için bir bitki ele alınıp bu bitkiler ile kozmetik ürünler yaptık.  Bu kozmetik ürünler satıldıkça o yöre için yeni bir tarımsal kaynak, kozmetik formüllerimiz içinde yeni girdiler oluşturmuş olduk. Şuan kozmetik sektöründe dünyanın bir çok yerinde sürdürülebilirlik eksenli toplantılar yapılıyor. 5.Kozmetik Kongresinde bir oturumda konuştuğumuz bu konuyu bu yıl 6.Kozmetik Kongresi' nde ana tema yaparak detaylı ele alınmasını sağlayacağız. 26-28 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek bu kongre ile daha da iyi ele alacağımız sürdürülebilir kozmetik kavramı ile bir çok yerli firmamızın bu yönlü politikalar hazırlayacağını ümit ediyor ve inanıyorum.


Iva Natura Ürünler

Bu Yazıyı Paylaşmak İster misiniz ?
E-Bülten